Bull elk bugling, Jasper National Park
M.ELKB.71-13